Tisztelt Látogató! Kedves önkormányzati vezető!

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 1989. március 10-ei megalapítása óta immáron kilencedik alkalommal választott új elnökséget a 2015. április 9-ei tisztújító küldöttgyűlésén. A TÖOSZ 30 éves szakmai múltjával a háta mögött, jelenleg is az ország legnagyobb, legerősebb, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal, korszerű infrastruktúrával, elismert szakértőkkel és magasan képzett apparátussal rendelkező érdekvédelmi szervezete. Helyzetéből adódóan jelenleg az egyetlen olyan önkormányzati érdekvédő szervezet, amely képes az érdekképviseleten és - egyeztetésen túl, színvonalas szolgáltatásokat is nyújtani tagjainak, illetve igény esetén az egész önkormányzati szférának. Tovább »

Kiemelt híreink

2020. 06. 30. | TÖOSZ hírek

Az Európai Bizottság munkatársa tartott előadást a TÖOSZ 2020. június 30-ai online elnökségi ülésén az EU intézkedéseiről és tevékenységeiről a koronaválság kezelésével és a kohéziós politika változó kereteivel kapcsolatban.

2020. 06. 09. | TÖOSZ hírek

A tartalomból: Az önkormányzatok bizonyítottak – Schmidt Jenő köszöntője, A Küldöttgyűlés online döntései – Gyergyák Ferenc tájékoztatója, Állásfoglalás a különleges gazdasági övezetekről – Gyergyák Ferenc írása, Önkormányzati összefogás koronavírus-járvány idején – Kolin Péter és Lüttmerdingné Balla Mónika összefoglalója, A kúriák városa – Hajós Anna interjúja Pető Zsolttal, Abony polgármesterével, Fejlődés a minőségi turizmus és szolgáltatások irányába – Hajós Anna Sváb Antal Bélával, Szikszó polgármesterével beszélgetett, Nemzetközi körkép: A koronavírus válság területi hatásai – az OECD jelentés összefoglalója – ,Önkormányzati körkép koronavírus idején Európában, A legkisebbek védelmében – Kolin-Sabján Katalin nemzetközi összefoglalója, Felhívás a TÖOSZ kitüntetéseinek 2020. évi adományozására vonatkozó javaslattételre.

2020. 06. 09. | TÖOSZ hírek

 A TÖOSZ Elnöksége a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/1071. számú törvényjavaslatot a 2020. június 9-ei ülésén áttekintette, és a törvényjavaslathoz kapcsolódóan összegezte meglátásait. 

2020. 06. 09. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ – a gépjárműadó bevétel kiesés hatásait elemző a2020 április végi felmérését követően – 2020 május közepén egy átfogóbb önkormányzati felmérést készített annak érdekében, hogy a válaszok alapján tájékoztassa az érintett szaktárcákat a helyi önkormányzatokat érintő idei évi prognosztizált bevételkiesésekről és az esetlegesen felmerülő kormányzati segítség szükségéről és mértékéről. Figyelemreméltó adat, hogy a felmérésében résztvevő 400 válaszadó önkormányzat több mint 50%-a legfeljebb 2 hónapra elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezik, míg a bevételkiesések ellensúlyozására tett intézkedéseik az esetek 64,9%-ában nem elegendőek.

2020. 05. 27. | TÖOSZ hírek közlemények

Az Európai Bizottság munkatársai tartottak előadást a TÖOSZ elnökségi tagjaiból álló Koronavírus Tanácsadó Csoport 2020. május 19-i ülésén. A szakértők az EU intézkedéseiről és tevékenységeiről tájékoztattak a koronaválság kezelésével kapcsolatban, de kitekintést adtak a következő programozási időszakra vonatkozóan is.

2020. 05. 18. | Kormányzati tájékoztató anyagok

Az Önkormányzati Hírlevél 12. száma, amelynek I. fejezete a Hírlevél megszokott rovatait tartalmazza, a II. fejezete pedig a járványhelyzetre kiadott Tudástár XI. száma. 

2020. 05. 13. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint hazánk helyi önkormányzatainak több mint 50%-át képviselő, legnagyobb országos önkormányzati érdekszövetsége tanulmányozta a Kormány által az Országgyűlésnek 2020. május 12-én benyújtott T/10527. számú törvényjavaslatot a különleges gazdasági övezetekről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

2020. 05. 13. | Médiamegjelenések

A járvány több milliárdos kiesést okoz az önkormányzatoknál is, a fejlesztéseket leállították és növekednek a nem várt kiadások is. Akár 200 önkormányzat is csődbe mehet az ősz során. A helyzetről Schmidt Jenő, Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke adott tájékoztatást a Hír TV május 12-ei Magyarország élőben című műsorában.

2020. 05. 12. | TÖOSZ hírek közlemények

A Belügyminisztérium válaszolt a TÖOSZ korábbi levelére, amelyben a Szövetség konzultációt kezdeményezett, tájékoztatást kért, illetve javaslatokat tett a Kormánynak a veszélyhelyzettel összefüggésben. 

2020. 05. 04. | TÖOSZ hírek

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program alapvető célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival. Az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyernek a koronavírus okozta veszélyhelyzetben, ezért nem halasztottuk el az idei pályázati kiírást, hanem módosítva az eljárásrendet, modern infokommukikációs eszközök alkalmazásával meghirdetjük azt. A 2020. évi pályázat fő témája: "Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk" - melyen belül öt kapcsolódó altémában várjuk 2020. július 2-ig az önkormányzatok pályázatait.

2020. 04. 30. | Kormányzati tájékoztató anyagok

 Az Önkormányzati Hírlevél 11. számának I. fejezete a járványhelyzetre kiadott Tudástár IX. száma, a II. fejezete, pedig a Tudástár X. száma, amely a Kúria Önkormányzati Tanácsának 2012-2019 között döntéseinek feldolgozása alapján készült.

2020. 04. 30. | Kormányzati tájékoztató anyagok

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és dr. György István a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára figyelemfelhívó levelet küldtek a polgármesterek és jegyzők részére.

2020. 04. 27. | Kormányzati tájékoztató anyagok

A Belügyminisztérium Önkormányzati Hírlevelének 2020. évi 10. száma - Tájékoztatás a koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó intézkedésekről, eljárásrendről VIII.  

2020. 04. 25. | TÖOSZ hírek

 Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága az alapellátási ügyelet, illetve az ügyeleti rendszer felülvizsgálatát, átszervezését tervezi, melynek során a fenntartó önkormányzatok álláspontját is figyelembe kívánja venni, ehhez kérte a TÖOSZ együttműködését. Szövetségünk kérdőívet bocsátott ki, arra kerestük a választ, hogy az önkormányzatok hogyan vélekednek az alapellátási ügyelettel kapcsolatos fenntartói, feladatellátási kötelezettségükről. A tagjaink körében végzett felmérés alátámasztotta az ellátásban résztvevő valamennyi szereplő által jól ismert  tényt, miszerint a háziorvosok magas életkora, az országosan tapasztalható orvoshiány, az alapellátási ügyeleti szolgálatok alulfinanszírozottsága, továbbá a gyakran ellenőrizhetetlen betegutak és párhuzamosságok  miatt a rendszer megérett a strukturális átalakításra.

2020. 04. 23. | TÖOSZ hírek közlemények

A TÖOSZ a legnagyobb taglétszámmal rendelkező országos önkormányzati érdekvédelmi szervezetként felmérést készített tagjai között arról, hogy a gépjárműadó bevétel kiesése milyen hatással van a helyi önkormányzatok költségvetésére. Figyelemreméltó adat, hogy a felmérésben résztvevő 555 válaszadó önkormányzat 63,7 %-ánál likviditási problémát okoz a feladatellátásban a gépjárműadó 40%-ának központi elvonása a költségvetés végrehajtása során.

2020. 04. 18. | TÖOSZ hírek közlemények

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint hazánk legnagyobb, 1619 helyi önkormányzatot tagjai sorában tudó országos önkormányzati érdekszövetség, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a települési önkormányzatok kötelező igazgatás és közszolgáltatás feladatainak a koronavírus járvány elleni védekezés, a veszélyhelyzet miatti többletfeladatok ellátása biztosíthatóságának érdekében levélben kezdeményezett konzultációt, kért tájékoztatást, illetve tett javaslatokat a Kormánynak a helyi önkormányzati rendszert és a központi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdésekben.

2020. 04. 17. | TÖOSZ hírek

A koronavírus járvány új helyzetet teremtett a TÖOSZ Elnökségének működésében is. A 2020. április 16-án videókonferencia segítségével tartott ülésén döntés született: a gyakorlati információk és ismeretek becsatornázására Koronavírus Tanácsadó Csoport jött létre a TÖOSZ Elnökségének tagjaiból, akik hetente online ülésen egyeztetnek. A TÖOSZ tevékenységéről és a koronavírus járvány idején kialakított stratégiájáról szóló elnökségi ülésen, a tárgyalás eredményeként a fennálló helyzettel kapcsolatban a TÖOSZ tíz témában fordul a Kormány felé.

2020. 04. 11. | Kormányzati tájékoztató anyagok

Tájékoztatás a koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó intézkedésekről, eljárásrendről VII.  A Belügyminisztérium Önkormányzati Hírlevelének 9. száma egy gyűjtemény, amely a veszélyhelyzet kihirdetése óta kiadott, még aktuális, hatályos tájékoztatókat, intézkedéseket tematizálva tartalmazza, valamint a járványhelyzettel összefüggő jogszabályjegyzéket foglalja magában. Ez utóbbi azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzatok egy helyen találják meg a legfontosabb dokumentumokat.

2020. 04. 11. | Kormányzati tájékoztató anyagok

Tájékoztatás a koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó intézkedésekről, eljárásrendről VI. A Belügyminisztérium Önkormányzati Hírlevelének 8. száma a járványhelyzettel összefüggésben múlt pénteken kiadott szám óta megjelent jogszabályokat és tájékoztatókat tartalmazza. 

2020. 04. 09. | Médiamegjelenések

A járvány miatt hozott intézkedések mind abba az irányba mutatnak, hogy a kormány a lehető legminimálisabbra szorítaná az önkormányzatok gazdasági mozgásterét. A TÖOSZ elnöke szerint az önkormányzatok túlnyomó többsége számára az új rendszer semmi változást nem hozna, hiszen szabad források nélkül nincs független önkormányzatiság. Schmidt Jenő a Népszavának nyilatkozott.

2020. 04. 09. | Médiamegjelenések

Tiszta levegőben nagyobb valószínűséggel kerül el a fertőzés, és kevésbé súlyos tünetekkel jár a betegség, mint szennyezett levegőben. Az égetésből származó, légszennyező apró részecskéken megtapad és órákon keresztül fertőző maradhat a vírus. Ezért kérünk, tegyél a tiszta levegőért.

2020. 04. 07. | TÖOSZ hírek

Az Állami Számvevőszék az egészségügyi veszélyhelyzetben is kiemelt figyelmet fordít a törvényben meghatározott tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységére. Az önkormányzati érdekszövetségekkel évente megszervezett találkozókat videókonferenciák keretében szervezi meg az ÁSZ. Elsőként Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke egyeztetett Schmidt Jenővel a TÖOSZ elnökével. Az eszmecserén szó esett az önkormányzatokat érintő aktuális kérdésekről, illetve az ÁSZ alelnöke részletes tájékoztatást adott arról, hogy minden magyarországi önkormányzat korrupció elleni védettségének értékelését elvégzi az ÁSZ, támogatva ezzel az önkormányzatokat.

2020. 04. 04. | Médiamegjelenések

Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik a gépjárműadó-bevételeket, akkor mindenről az államnak kell gondoskodnia. A hvg.hu-nak nyilatkozott Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, aki elmondta: "azt is gondolja, hogy ezután joggal várhatják el az önkormányzatok, hogy minden, a védekezéssel, és az azzal összefüggő gondot az állam oldjon meg."

2020. 04. 04. | Kormányzati tájékoztató anyagok

Az Önkormányzati HÍrlevél 2020. évi 7. száma - Önkormányzati Tudástár V. - A Belügyminisztérium elektronikus hírlevele az önkormányzati tisztviselők számára. 

2020. 04. 01. | TÖOSZ hírek

A tartalomból: Felelősséggel egymásért - Schmidt Jenő köszöntője, Megyei tagozatvezető és küldöttválasztások - Gyergyák Ferenc írása, Kérdőív az alapellátási ügyelet fenntartásának helyzetéről - Vadász Mária cikke, Kolin-Sabján Katalin : Nők a politikában - európai és helyi trendek, Interjúk: "Minden önkormányzat egyedi és megismételhetetlen" - Dukai Miklós önkormányzati helyettes-államtitkárral Kolin Péter beszélgetett, Érdekérvényesítés, információszerzés, kapcsolatépítés a TÖOSZ révén - Hajós Anna interjúja Porga Ferenccel, Tamási polgármesterével, Híd épül - összekötve a kettévágott falut - interjú Rigó Dáviddal, Drégelypalánk polgármesterével, Várépítő pályázat: nagy értékű építőanyag gyermekintézményeknek és műemlékeknek.

2020. 03. 20. | Kormányzati tájékoztató anyagok

A Belügyminisztérium Önkormányzati Hírlevelének különszáma. Tájékoztatás a koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó intézkedésekről, eljárásrendről III.

2020. 03. 19. | TÖOSZ hírek

A 47/2020 (III.18.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a TÖOSZ Titkársága 2020.03.23-tól home office munkarendben dolgozik. Ezért a TÖOSZ Titkársága a vezetékes telefonszámok helyett mobiltelefonszámokon érhető el. 

2020. 03. 16. | Kormányzati tájékoztató anyagok

A Belügyminisztérium Önkormányzati Hírlevelének különszámában ismételten összefoglalja a veszélyhelyzet miatt szükségessé vált intézkedések, tudnivalók részleteit.

2020. 03. 15. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ Titkárságán – figyelemmel a Kormány által elrendelt vészhelyzet miatti különleges jogrendre és az ehhez kapcsolódó, a koronavírus világjárvány megfékezésére tett kormányzati intézkedésekre a Titkárság munkatársai és az Önök egészségének, biztonságának megóvása érdekében – rendkívüli intézkedések kerültek bevezetésre.

2020. 03. 12. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a hazánkat is érintő koronavírus járvány miatt 2020. március 9-én kezdeményezte a Belügyminisztériumnál, hogy az Operatív Törzs képviselője a TÖOSZ 2020. március 10-i elnökségi ülésén adjon tájékoztatót a megyei tagozatvezetőkkel és tanácsnokokkal kibővített Elnökség részére a koronavírus járvány kapcsán az önkormányzatok előtt álló feladatokról. Megkeresésünk hatására a Belügyminisztérium az országos önkormányzati érdekszövetségek vezetői részére tájékoztató megbeszélést hívott össze 2020. március 12-én 10,00 órára.

2020. 03. 11. | TÖOSZ hírek

A megyei tagozati tisztújításokat követő első - kibővített - elnökségi ülését tartotta 2020. március 10-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. Az újraválasztott és újonnan megválasztott megyei tagozatvezetők bemutatkozását követően az ülés napirendjén szerepelt a 2020. március 31-i tisztújító küldöttgyűlés előkészítése, az országos problémaként felmerülő orvosi ügyelet kérdése, a TÖOSZ munkacsoportja által, az elkészítés finisében lévő kisvárosi fejlesztéseket elősegítő javaslatcsomag állapota, valamint a közszolgáltatások, különösen az önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltatók működési nehézségei is.

 

 

Csatlakozás a TÖOSZ-hoz

Oktatási portál

 Teremfoglalás

Ingyenes rendezvényhelyszín önkormányzatoknak.

 Önkormányzati adatbázis

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

 Hírlevél

Iratkozzon fel heti rendszerességű hírlevelünkre.

További hírek

1 / 13 >>>


2020. 05. 26. | További hírek

2020-ban hirdeti meg először a Klímabarát Díjat a klímavédelemért elkötelezett települési önkormányzatok körében a Klímabarát Települések Szövetsége. A Klímabarát Díjra olyan, a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósítása iránt elkötelezett települések jelentkezését várják, amelyek már rendelkeznek példaértékű jó gyakorlatokkal, intézkedésekkel, beruházásokkal, stratégiákkal.

2020. 05. 07. | További hírek

Sikeres polgármester, elégedett helyi közösség - kulcs a hatékony, innovatív és inkluzív önkormányzati működés kialakításához; Hogyan érhető el, hogy egy településen erős helyi közösség alakuljon, a lakosok bevonhatók legyenek a település működésébe,fejlesztésébe?; Milyen digitális kihívásokkal küzd ma egy települési önkormányzat? ; Mitől "okos" egy település? ; Milyen földhasznosítási lehetősége van egy önkormányzatnak? Az OrientPress Hírügynökség (OPH-CSOPORT) ezekben a témákban szervezett televíziós szimpóziumot, amelynek célja volt megszólaltatni az egyes ágazatok kormányzati szereplőit és vezetőit a közeljövőben várható intézkedésekről, fejlesztési tervekről, illetve a már megvalósult jó helyi gyakorlatok terjesztésével segítséget adni a hatékony önkormányzati működés kialakítására. Az OPH-CSOPORT által kínált információs csomaggal első kézből értesülhet a téma legfontosabb kérdéseiről.

2020. 04. 20. | További hírek

Megjelent a Várépítő magazin legújabb száma. Május 6-ig lehet pályázni építőanyagra gyermekintézmények és műemlékek számára.

2020. 04. 17. | További hírek

A pályázat az EU DG AGRI által kiírt két és fél éves pályázaton (Smart Rural Project - www.smartrural21.eu ) nyertes pályázati konzorcium (Smart Village Netwrok) belső kiírása, amin európai települési önkormányzatok indulhatnak. A Smart Rural Project célja, hogy népszerűsítse az okosfalu megközelítésmódokat és inspirálja a településeket ilyen helyi stratégiák kidolgozására és megvalósítására, valamint következtetéseket vonjon le a következő EU programidőszak okosfalu programja számára. A belső kiíráson induló település kiválasztása esetén ingyenes szakértői segítséget nyer a saját „okosfalu” elképzelésének kidolgozására, európai szintű nyilvánosságot kap és látogatások formájában megismerheti a többi európai nyertes elképzeléseit. 

2019. 10. 22. | További hírek

Újra lehet pályázni a Holnap városáért Díj 2 éves védjegyhasználatára.  A Nemzeti Fenntartható Városdíj regisztrációs határideje:  2019. október 30, 24.00 óráig. Önkormányzatok regisztrációs határideje: 2019. november 30. A Díj fővédnöke 2019-ben is: dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának az elnöke. Pályázhat vállalkozás, szervezet, intézmény a Holnap városáért Díj védjegyének 2 éves használatára.